Zainteresowania naukowe

Prawo kanoniczne karne materialne

Prawo kanoniczne karne procesowe

Prawo kanoniczne – procesy małżeńskie

Prawo kanoniczne Księga V – Dobra doczesne Kościoła

Teoria prawa

Prawo wyznaniowe

Polskie prawo karne materialne

Polskie prawo karne procesowe