Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism