Czynne zaangażowanie w przygotowanie konferencji i sympozjów tematycznych