Wybierz dobrze. Kto może być świadkiem bierzmowania?