Umocnienie, pokój i odwaga.
Sakrament namaszczenia chorych to nie wyrok śmierci